Absentiemeldingen via de leerlingenadministratie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Ziekmeldingen moeten worden doorgegeven voor 08.30 uur. 

Wij verzoeken u absenties niet via de mentoren door te geven, maar telefonisch of per mail via de leerlingenadministratie absentie@opdc-almere.nl
Vermeldt de naam en klas van uw kind en de reden waarom de leerlinge niet op school kan zijn (ziekmelding, dokters- of tandartsbezoek, etc). 
De medewerkers van de leerlingenadministratie zorgen ervoor dat dit wordt doorgegeven aan de mentoren en wordt geregistreerd. 
Dagelijks zijn we vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer (036) 532 74 56.nieuws!