ONDERSTEUNING

De doelen waar je aan moet werken staan in jouw ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Deze doelen zijn met jou en je ouders besproken door de VO-school. Je bespreekt met je mentor iedere periode aan welke doelen je gaat werken en wat je nodig hebt om dat te kunnen doen (bv. een training of extra uitleg). Aan het einde van de periode reflecteer je op je doelen, bespreek je die met je mentor en maak je een presentatie, die je aan je mentor en je ouders/ verzorgers geeft in het rapportgesprek. Zo kun je steeds goed zien waar je nog aan moet werken!

In de training werk je aan je achterstanden, zodat je kan overstappen. Je mentor geeft met een trainer in de mentorles training aan de hele klas. Als je daarnaast nog meer vaardigheden nodig hebt, geeft de mentor je op voor een training in het OPDC-uur. Die trainingen worden gegeven door docenten of door medewerkers van Vitree. Je ouders of jijzelf kunnen ook aangeven welke training je wil volgen. We hebben de volgende trainingen:

Bewegingsondersteuning, Boosheidcontrole, Faalangstreductie, Ik leer leren, Sociale vaardigheden, Dyslexietraining, Rekentraining, Huiswerkbegeleiding, Concentreren kan je leren en Rots en water.

Als het even niet lukt in de klas, komt de onderwijsassistenten erbij om je op weg te helpen. Zo mis je geen lestijd en kan de docent verder met de les.

Als je moeite hebt met de regels of je stroomt tijdens het schooljaar in op het OPDC-Almere dan krijg je plusbegeleiding. Je checkt aan het begin van de dag in bij de onderwijsassistent, die de doelen met je bespreekt. Vervolgens krijg je elke les feedback van de docent op je 'CICO-kaart'. Aan het einde van de dag check je uit bij de onderwijsassistent om te bespreken of je je doelen hebt behaald.

Vitree

Het OPDC-Almere heeft medewerkers van Vitree (een jeugdhulporganisatie) die op school werken. Zij geven trainingen aan klassen, individuele behandeling aan leerlingen en naschoolse dagbehandeling aan kleine groepen. Voordat je behandeling krijgt, is er altijd eerst een gesprek met jou en je ouders en de medewerkers van Vitree.

 

Zie voor meer informatie over de ondersteuning: Schoolgids.

Djibril

"Op het OPDC krijg ik goede hulp."

nieuws!