WAT DOEN WE

Op het OPDC-Almere geven we dezelfde leerstof als op de andere VMBO-scholen. We hebben ook extra lessen taal en rekenen om te werken aan je leerachterstanden. In de mentorles krijg je training waarin je leert je beter te concentreren, op een goede manier contact te maken en wat je kunt doen als je een probleem hebt. Ook leert de mentor je hoe je moet leren, hoe je op tijd komt en je spullen bij je hebt. Alle leerlingen volgen ook OPDC-uren. Hierin word je begeleid bij het maken van huiswerk, krijg je extra uitleg of kun je een nog een extra training volgen.  

De klassen zijn kleiner, je hebt minder docenten en ze kennen je goed. Daardoor kun je werken aan je doelen om je leer- en gedragsachterstanden te verbeteren. De docenten zorgen voor afwisselende lessen en extra of herhalingsmateriaal als je dat nodig hebt.

Je krijgt veel complimenten en de docenten geven steeds aan wat ze van jou of van de klas verwachten. Hierdoor weet je goed wat je moet doen. Wij noemen dit PBS: Positive Behaviour Support. We zijn de tweede VO-school van Nederland die hiervoor een certificaat heeft gehaald!

Je ouders zijn op de hoogte van je doelen en werken samen met jou en de mentor om de doelen te behalen. Ze hebben regelmatig contact met je mentor.

Er zitten leerlingen om verschillende redenen en achtergronden bij elkaar op school. Je leert hierdoor om te gaan met de verschillen tussen de leerlingen en om elkaar te helpen.

Drie maal per week is er een afsluitweek. Hierin doen we projecten, komen er gasten op school die workshops verzorgen en is er een sportdag. Natuurlijk hebben we ook klassenavonden en een schoolfest!

nieuws!