Veiligheid is belangrijk om je prettig te voelen. Pas dan kun je leren. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt, hebben we op het OPDC-Almere duidelijke afspraken in hoe we met elkaar omgaan. PBS is daar een belangrijk onderdeel van. 

De leerlingen leren van de mentor hoe ze moeten handelen als iemand over hun grens gaat of wat ze moeten doen een andere leerling aangeeft dat hij/ zij het niet leuk vindt wat er gebeurt. Als u als ouders/ verzorgers signalen van uw kind krijgt over onveilig gedrag, vragen wij u contact op te nemen met de mentor, zodat we actie kunnen ondernemen.

Alle stappen en procedures staan beschreven. U kunt deze vinden in het sociaal veiligheidsplan van het OPDC-Almere.

Het OPDC-Almere gaat zorgvuldig om met de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Hierin handelen wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het privacyreglement kunt u lezen hoe dit is vormgegeven binnen de Stichting Leerlingenzorg VO waar het OPDC-Almere onderdeel van is.

Carine (directeur)

"Veiligheid is de basis om te werken aan je persoonlijke groei."

nieuws!