OUDERBETROKKENHEID

Betrokkenheid van ouders vinden we noodzakelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Wij krijgen ook graag feedback op ons beleid en handelen in de school. Als u daarover wilt meepraten, kunt u dit aangeven bij de mentor van uw kind.

Ook zoeken we ouders die een rol willen spelen in:

  • Voorlichting geven aan andere ouders op de open dag over uw ervaringen met het OPDC-Almere;
  • Beroepenvoorlichting geven aan onze leerlingen;
  • Voorlichting geven over het OPDC-Almere met een docent op basisscholen;
  • Meehelpen met voorbereidingen voor bijv. de kerstmarkt, de vossenjacht aan het eind van het schooljaar, klassenavonden, schoolvoetbal;
  • Schoolstukken lezen, zoals het jaarplan en daar uw mening over geven.

Omdat uw kind ingeschreven staat op een VO-school, heeft het OPDC-Almere geen oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. U heeft inspraak bij de VO-school waar uw kind staat ingeschreven.

Een ouder:

"'Ik bedacht me net dat ik zo blij ben dat het OPDC-Almere er is. Mijn zoon heeft alweer bijna 1,5 jaar zonder al te grote problemen zijn middelbare school doorlopen. Jullie doen geweldig werk en ik ben jullie heel dankbaar!'"

nieuws!