OUDERAVONDEN

De mentor nodigt u en uw kind uit om het ontwikkelingsperspectiefplan en het rapport (cijfers en vorderingen) met u door te spreken.

In het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) staat beschreven waarom uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit is afgesproken in een Op Overeenstemmings Gericht Overleg (OOGO) in bijzijn van u, uw kind, de VO-school en het OPDC-Almere.

De mentor bespreekt met uw kind aan welke doelen hij/ zij het eerst gaat werken. Dit bespreekt de mentor ook met u, zodat u ook uw zienswijze kunt weergeven.  Vervolgens ondertekent u het ontwikkelingsperspectiefplan.  De mentor en uw kind bespreken de doelen een aantal maal per periode om te bekijken hoe uw kind zich ontwikkelt en wat er nog verder ingezet kan worden. Hierin heeft uw kind (onder begeleiding van de mentor) een actieve rol.

De evaluatie van de doelen uit het opp, de cijfers en de toetsgegevens van Cito worden drie maal per jaar met u besproken. Uw kind geeft in dit gesprek een presentatie van zijn/ haar ontwikkeling. 

Daarnaast verzorgt het OPDC-Almere thema-ouderavonden. Vóór de start van het eerste schooljaar is er een kennismakingsouderavond. In leerjaar 1 is er een ouderavond over het begeleiden van huiswerk en voor de ouders van dyslectische leerlingen geven we informatie hoe u uw kind daarmee het beste kunt begeleiden. In leerjaar 2 is er een ouderavond over het overstappen en voordat de leerlingen gaan meelopen op de VO-school wordt er in een ouderavond uitgelegd hoe u kunt bijdragen aan een succesvolle meeloopperiode op de VO-school.

Aan het einde van het tweede leerjaar nemen we in een feestelijke bijeenkomst afscheid van de leerlingen en van u in een feestelijke bijeenkomst.

Alle contactmomenten en ouderavonden vindt u in de jaarplanning.

Kendra

"Je wordt door de docenten net zo lang geholpen, totdat je het kunt!"

nieuws!