MENTOR

Uw contactpersoon is de mentor. U bespreekt in het begin van het schooljaar met de mentor welke verwachtingen er over en weer zijn wat betreft het contact.

De mentor leert u kennen op de kennismakingsavond voor de nieuwe ouders voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. in de introductieperiode wordt u door de mentor uitgenodigd voor een keenismakingsgesprek. In dit gesprek bespreekt u met name de verwachtingen van het wederzijds contact en hoe u elkaar het makkelijkst bereikt.

Gedurende het schooljaar heeft u meerdere contactmomenten met de mentor en zal de mentor u benaderen om te delen hoe het met uw kind gaat. Daarnaast kunt contact opnemen met de mentor als u vragen of opmerkingen heeft over het onderwijs en de ondersteuning van uw kind.

De mentoren geven ook les. Dat betekent dat zij tussen 08.15 en 15.00 uur moeilijk telefonisch te bereiken zijn. U kunt hen ook mailen. Zij proberen dan zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

Mohammed

"Wanneer ik een probleem heb, dan helpt mijn mentor mij met het oplossen ervan."

nieuws!