VOOR OUDERS

Het OPDC-Almere is de tussenvoorziening voor de onderbouw van het VMBO in Almere. Uw kind kan geen diploma halen op het OPDC-Almere, want het is de bedoeling dat uw kind na één of twee jaar doorstroomt naar het regulier voortgezet onderwijs.

De VO-school waar u uw kind inschrijft stelt een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) op. Hierin staan de doelen waar uw kind aan moet werken om te kunnen overstappen. Deze doelen worden besproken tijdens een Op Overeenstemmings Gericht Overleg (OOGO) waarbij u, uw kind, de VO-school en het OPDC-Almere aanwezig is. Aansluitend krijgt u aanvullende informatie in een intake.

We bereiken het beste resultaat in het behalen van de doelen als we met u, als ouders/ verzorgers regelmatig contact hebben, zodat we samen de ondersteuning van uw kind kunnen uitstippelen en bespreken. De mentor zal u hiervoor benaderen, maar u kunt ook altijd de mentor benaderen met vragen of om te overleggen. De mentor is goed bereikbaar per email en na schooltijd per telefoon. U spreekt dit af in het eerste kennismakingsgesprek met de mentor.

Drie maal per jaar nodigt de mentor u en uw kind uit voor een gesprek over het opp en het rapport. Uw kind geeft dan een presentatie over de doelen waaraan hij/ zij heeft gewerkt in die periode.

Aan de hand van de ontwikkeling van uw kind bespreekt de mentor met u en uw kind of hij/ zij mag overstappen naar regulier onderwijs. Als dat niet tot de mogelijkheden behoort, wordt in overleg met u en de VO-school een ander passend onderwijstraject gezocht.

nieuws!