PRAKTISCH

OPDC-Almere

Bezoekadres
Discuslaan 3
1318 EJ Almere
036 53 27 456

Postadres
Postbus 50070
1318 EJ Almere

Ziekmelding
U kunt uw kind vóór 08.30 uur telefonisch ziek melden bij de leerlingenadministratie. Wij zijn vanaf 08.00 uur bereikbaar.
Ziekmelden kan ook via een e-mail: absentie@opdc-almere.nl.
Het is fijn als u uw kind ook weer hersteld meldt, nadat uw kind is ziek geweest.

Bijzonder verlof
Voor het aanvragen van bijzonder verlof moet het formulier Bijzonder verlof volledig ingevuld en ondertekend bij het secretariaat ingeleverd worden.

Bereikbaarheid docenten
De docenten zijn telefonisch bereikbaar na lestijd (15.00 uur). Ze zijn ook per email te bereiken. Het emailadres bestaat uit de voorletter.achternaam@opdc-almere.nl. Bijvoorbeeld:
Jan van Houtkamp
j.vanhoutkamp@opdc-almere.nl

Algemeen e-mail adres
info@opdc-almere.nl

 

nieuws!