AANMELDEN

AANMELDEN

Aanmelden voor het OPDC-Almere gaat via de VO-school waar u uw kind hebt ingeschreven. Zij bekijken welke ondersteuning uw kind nodig heeft en of deze het beste op het OPDC-Almere kan worden gegeven. Dat betekent dat het OPDC-Almere goed samenwerkt met de VO-scholen waar onze leerlingen staan ingeschreven.

Zij-instroom
Als uw kind in leerjaar 1 of 2 van het regulier VO zit en meer ondersteuning nodig heeft, wordt hij/ zij besproken in het zorgadviesteam (ZAT). De VO-school bespreekt met ouders en uw kind of het OPDC-Almere een passend aanbod heeft.
Vervolgens wordt het dossier naar het OPDC-Almere doorgezet en wordt er een afspraak gemaakt voor een OOGO (Op Overeenstemmings Gericht Overleg) waar de doelen besproken worden die tijdens de periode op het OPDC-Almere behaald moeten worden. Aansluitend vindt de intake plaats.

 

Je groeit op het OPDC-Almere!