VERVOLG NA HET OPDC

VERVOLG NA OPDC

Na één of twee jaar kun je overstappen. Dit kan als je een positief advies hebt gekregen van het zorgteam én van de VO-school. Je gaat een aantal weken meelopen op de school waar je heen wilt. Je wordt beoordeeld door de docenten van de VO-school. Als de beoordeling positief is, kan je overstappen. Als de beoordeling onvoldoende is, wordt met jou, je ouders en de VO-school gezocht naar een andere passende opleidingsplek.

Als je beter kunt leren in de praktijk, kun je ook naar het Praktijkonderwijs. Ook kun je op het OPDC-Almere naar de  Maatwerkklas, zodat je via Almeerkans naar het MBO kunt.  Als je meer begeleiding nodig hebt voor je gedrag dan kun je naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De klas is daar kleiner en je hebt een vaste docent voor alle vakken.

Als je overstapt naar het VO, wordt jouw dossier overgedragen aan de VO-school. Wij volgen tot aan het examen of het goed met je gaat en of je het examen haalt. Als de school vragen heeft over jou, kunnen ze contact met ons opnemen.

Je groeit op het OPDC-Almere!