SCHOOLKLIMAAT/ PBS

SCHOOLKLIMAAT / PBS

Je krijgt lessen in goed gedrag, volgens de methode Positive Behavior Support (PBS). Je weet wat er van je wordt verwacht in de klas, in de gang, de kantine en op het schoolplein. Je kent de waarden: Tolerantie, Rust en Persoonlijke groei en weet wat je moet doen om daaraan te voldoen.

Als je je goed gedraagt, kun je een beloningskaartje krijgen van de docenten. we noemen dat een token. Deze tokens kun je inwisselen voor een beloning, bv. een prijsje of computertijd in de klas. Je kunt ook met je klas sparen voor een groepsbeloning.

Als iedereen zich goed gedraagt, is het rustig op school, voelt iedereen zich prettig en kunnen we werken aan persoonlijke groei.

Het OPDC-Almere is sinds juni 2016 gecertificeerd als PBS-school! We zijn de tweede VO-school in Nederland die dit certificaat heeft behaald: daar zijn we trots op!

Je groeit op het OPDC-Almere!