ARRANGEMENTEN

ARRANGEMENTEN

arrangementen

Arrangementen op het OPDC-Almere.
Het OPDC-Almere is een arrangement van het Voortgezet Onderwijs in Almere. Alle klassen hebben 14-16 leerlingen, een of twee vaste mentor(en) en je krijgt extra uitleg, leerstof en aanmoediging. Er is in ieder leerjaar een klas voor extra rustige leerlingen (structuurgroep).

Hiernaast zijn er ook de volgende arrangementen:

klASS:                 Als je veel structuur nodig hebt en moeite hebt met de stap van de basisschool naar het OPDC-Almere, word je geplaatst in de klASS. Je krijgt les van vier docenten, je zit de hele dag in hetzelfde klaslokaal en in het begin van het schooljaar mag je voor schooltijd en in de pauzes ook in het lokaal blijven. Je volgt het lesprogramma zoals dat wordt aangeboden aan alle groepen. Stap voor stap word je begeleid, totdat je kan instromen in een OPDC-klas.

Plus:                     Als je meer begeleiding nodig hebt bij het aanleren van de regels, krijg je plusbegeleiding. Voor en na schooltijd meld je je bij de pedagogisch onderwijsassistent en bespreek je de doelen. Je wordt beloond als je je doelen hebt behaald. Deze begeleiding duurt zes weken en kan worden verlengd met zes weken.

Vitree:                 Als je meer begeleiding nodig hebt voor je gedrag, krijg je onder of na schooltijd behandeling van Vitree, een jeugdhulporganisatie. De medewerkers van Vitree werken op het OPDC-Almere.

Maatwerkklas:    Als je niet kunt of wil overstappen naar het voortgezet onderwijs, kun je een voortraject doen voor Almeerkans. Je hebt drie dagen school en loopt stage in een groepje. Je krijgt de vakken waar je bij Almeerkans examen in moet doen om toegelaten te worden tot het MBO: Nederlands, rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Ook krijg je begeleiding en training van Vitree en van Mind at Work. De laatste begeleidt ook de stage.

Als je geplaatst wordt in een arrangement, wordt dit altijd besproken met jou en je ouders.

Je groeit op het OPDC-Almere!