Preventieve veiligheidscontrole

Geachte ouder(s), verzorger(s),

Vandaag hebben wij u per mail of per post geïnformeerd m.b.t. de preventieve kluis-, jassen- en tassencontrole op school. 
Voor de volledigheid de brief ter info. 

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers OPDC-Almere

nieuws!