OUDERAVONDEN

De mentor nodigt u uit om het ontwikkelingsperspectiefplan en het rapport (cijfers en vorderingen) met u door te spreken. Uw kind is hierbij aanwezig.

In het ontwikkelingsperspectiefplan staat beschreven waarom uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De mentor bespreekt met u de doelen waaraan uw kind werkt en hoe dat gebeurt. Er wordt met u overlegd wat uw zienswijze is. Vervolgens ondertekent u het ontwikkelingsperspectiefplan.  De evaluatie van de doelen en de toetsgegevens van Cito worden drie maal per jaar met u besproken in een persoonlijk gesprek met u, uw kind en de mentor.

Daarnaast verzorgt het OPDC-Almere thema-ouderavonden. Vóór de start van het eerste schooljaar is er een kennismakingsouderavond. In leerjaar 1 is er een ouderavond over het begeleiden van huiswerk en voor de ouders van dyslectische leerlingen geven we informatie hoe u uw kind daarmee het beste kunt begeleiden. In leerjaar 2 is er een ouderavond over het overstappen.

Kendra

"Je wordt door de docenten net zo lang geholpen, totdat je het kunt!"

nieuws!