MENTOR

Uw contactpersoon is de mentor. U bespreekt in het begin van het schooljaar met de mentor welke verwachtingen er over en weer zijn wat betreft het contact.

Gedurende het schooljaar heeft u meerdere contactmomenten met de mentor en zal de mentor u benaderen om te delen hoe het met uw kind gaat. Daarnaast kunt contact opnemen met de mentor als u vragen of opmerkingen heeft over het onderwijs en de ondersteuning van uw kind.

Mohammed

"Wanneer ik een probleem heb, dan helpt mijn mentor mij met het oplossen ervan."

nieuws!