VOOR OUDERS

Het OPDC-Almere is de tussenvoorziening voor de onderbouw van het VMBO in Almere. Uw kind kan geen diploma halen op het OPDC-Almere, want het is de bedoeling dat uw kind na één of twee jaar doorstroomt naar het regulier voortgezet onderwijs.

Om dit te bereiken stellen we in overleg met de school waar uw kind staat ingeschreven een ontwikkelingsperspectiefplan op. Hierin staan de doelen waar uw kind aan moet werken om te kunnen overstappen.

We bereiken het beste resultaat in het behalen van de doelen als we met u, als ouders/ verzorgers regelmatig contact hebben, zodat we samen de ondersteuning van uw kind kunnen uitstippelen en bespreken.

Als uw kind niet kan overstappen naar regulier onderwijs, wordt in overleg met u een ander passend onderwijstraject binnen de mogelijkheden van uw kind gezocht.

nieuws!