AANMELDEN

Aanmelden voor het OPDC-Almere gaat via deVO-school waar je je hebt ingeschreven. Zij bekijken met de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere welke ondersteuning je nodig hebt en of deze het beste op het OPDC-Almere kan worden gegeven.

Als je op het VO zit en het gaat daar niet goed, kun je besproken worden in het zorgadviesteam van je school. Zij besluiten of je naar het OPDC-Almere kunt.

Vanaf augustus 2015 is voor plaatsing op het OPDC-Almere een verwijzing van de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere vereist. De VO-school zorgt daarvoor. Voor meer informatie zie: www.passendonderwijs-almere.nl

Daniƫl

"Ik vind het heel goed dat er in Almere een tussenvoorziening is. In andere plaatsen hebben ze dat niet."

nieuws!