PRAKTISCH

OPDC-Almere

Bezoekadres
Discuslaan 3
1318 EJ Almere
036 53 27 456

Postadres
Postbus 50070
1318 EJ Almere

Ziekmelding
U kunt uw kind vóór 08.30 uur telefonisch ziek melden bij de leerlingenadministratie. Wij zijn vanaf 08.00 uur bereikbaar.
Ziekmelden kan ook via e-mail absentie@opdc-almere.n;

Bereikbaarheid docenten
De docenten zijn telefonisch bereikbaar na lestijd (15.00 uur). Ze zijn ook per email te bereiken. Het emailadres bestaat uit de voorletter.achternaam@opdc-almere.nl. Bijvoorbeeld:
Jan van Houtkamp
j.vanhoutkamp@opdc-almere.nl

Algemeen e-mail adres
info@opdc-almere.nl

Alle informatie over het OPDC-Almere is te vinden in de schoolgids.

nieuws!